ดูดวง เลขศาสตร์ » ดูดวงวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์ ได้ทั้งชื่อไทย-อังกฤษ

ดูดวงวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์ ได้ทั้งชื่อไทย-อังกฤษ

15 กุมภาพันธ์ 2020
542   0

ดูดวงวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์ ได้ทั้งชื่อไทย-อังกฤษ

ดูดวงวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์ ได้ทั้งชื่อไทย-อังกฤษ

ดูดวงจากชื่อคือการดูดวงตามตำราการดูดวงชื่อแบบเลขศาสตร์ สามารถใช้วิเคราะห์ชื่อสกุลได้ทั้งภาษาไทย แบะภาษาอังกฤษ การดูดวงชื่อในปัจจุบันนั้นเป็นศาสตร์การวิเคราะห์ชื่อที่เป็นที่นิยมอย่างมาก หลักการคือการคำนึงถึงผลรวม ระหว่างชื่อและนามสกุลรวมกัน ดูดวงวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ว่าด้วยตัวเลขที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น เลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น และรวมถึงการตั้งชื่อ ที่มีการถอดค่าตัวอักษรออกมาเป็นตัวเลขตามค่ากำลังดาวนั่นเอง

 ได้ทั้งชื่อไทย-อังกฤษ ข้อดีของการวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์คือสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนั้นท่านที่สนใจดูดวงจากชื่อสกุลนี้ สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้สำหรับตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ของตัวท่านเอง หรือเปลี่ยนให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้

วิธีการดูดวงวิเคราะห์ชื่อแบบเลขศาสตร์

– ใส่ชื่อของท่านโดยไม่ต้องมีคำนำหน้าและนามสกุลของท่านโดยใส่ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หลังจากนั้นกดปุ่ม”ทำนาย”